srb engles nerr

 • prevodi novi sad

  Prevod d.o.o.

  U današnje vreme brzih komunikacija i zahteva da prevodi u poslovne ili lične svrhe budu isporučeni "još juče", PREVOD D.O.O. - TRANSLATION LLC - je Vaša prava adresa.

 • screen 2

  Prevod dokumenata

  Zvanična dokumentacija preduzeća i ustanova, lična dokumenta. Overa sudskog tumača. Sve prevode isporučujemo u dva originalna primerka.

 • screen 3

  Usmeno prevođenje

  - Za vreme održavanja konferencija, simpozijuma, međunarodnih skupova, sportskih manifestacija
  - za potrebe poslovnih razgovora sa inostranim partnerima ...

Pismeno prevođenje

Sa i na većinu standardnih jezika, ali i onih manje traženih - kineski, arapski, hebrejski ....


 

Prevod dokumenata

Zvanična dokumentacija preduzeća i ustanova, lična dokumenta. Overa sudskog tumača. Sve prevode isporučujemo u dva originalna primerka.

 

Usmeno prevođenje

Za vreme održavanja konferencija,simpozijuma, međunarodnih skupova, sportskih manifestacija
- za potrebe poslovnih razgovora sa inostranim
bbpartnerima ...

 

Za primaoce inostranih penzija

- promena adresa boravka, računa u banci, statusa
- za penzionere iz Francuske - DOPUNSKA PENZIJA d(lična i porodična).  

 

 

Cene

Cene zavise od kategorije jezika, vrste materijala, smera prevođenja, težine, načina isporuke, posebnih zahteva vezanih za izgled (priprema za štampu) pa ponekad i hitnosti...  
NAŠE CENE SU UMERENE - ŽELIMO DUGOROČNU POSLOVNU SARADNJU I STICANJE VAŠEG POVERENJA


tel / fax: 021/ 6350 - 664 , 021/ 6350 - 740

royal
Naše računare i mrežu održava IT Sektor Novi Sad